Nu är Lupp enkäten genomförd i årskurs 7-9

Den genomförs på skoltid och är en viktig för politiker och tjänstepersoner när beslut ska tas som rör unga. Det är unga som har kunskapen om hur det är att vara ung!

Resultatet kommer att presenteras under första halvan av 2022.


Senast uppdaterad: 2022-01-11
Sidansvarig: Rosa Flank