Förskolan

Förskolan har verksamhet dagtid må-fr och förskoleverksamhet finns i alla kommundelar. Arbetstiderna varierar huvudsakligen mellan 06:30-18:30. Inom förskola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Förskoleklass/Fritidshem

Verksamheterna finns i anslutning till våra skolor. Under loven kan ytterligare personalförstärkning behövas på fritidshemmen då barnen är lediga från skolan. Arbetstiderna varierar på samma sätt som inom förskolan. Inom förskoleklass/fritidshem krävs utdrag ur belastningsregistret.

Skolan

Vikarierar du inom skolans verksamhet arbetar du huvudsakligen i klassrummen tillsammans med eleverna. Ofta finns förberedda lektioner från ordinarie lärare. Inom Skolan krävs utdrag ur belastningsregistret.

Kostverksamheten

Kostverksamheten finns på förskolor, skolor och äldreboenden. Arbetstiderna varierar beroende på i vilken verksamhet köket finns må-fr eller må-sö. I vissa kök arbetar man ensam och i vissa tillsammans med andra kollegor från kostverksamheten. Om du vikarierar i kök inom förskola/skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Lokalvård

Lokalvården verkar i kommunens lokaler och arbetstiderna är dagtid må-fr. Inom vissa verksamheter arbetar man ensam och i vissa tillsammans med andra lokalvårdare. Om du vikarierar som lokalvårdare inom förskola/skola krävs utdrag ur belastningsregistret.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen bedrivs verksamheten dygnet runt, årets alla dagar. Det innebär huvudsakligen arbetstider och vikariebehov under dagar, kvällar och helger, men på boendena även natt. Du arbetar på äldreboende och/eller inom hemtjänsten.

LSS och socialpsykiatri

Att arbeta på gruppbostad eller på ett stödboende innebär oftast dygnstjänstgöring med sovande jour på arbetsplatsen. Verksamheterna bedrivs årets alla dagar, vilket innebär arbete och vikariebehov både vardagar, kvällar, helger och nätter. För vissa verksamheter inom LSS krävs utdrag ur belastningsregistret.

Integration/HVB

Att arbeta våra HVB-boenden för ensamkommande barn och unga innebär oftast dygnstjänstgöring med sovande jour på arbetsplatsen. Verksamheterna bedrivs årets alla dagar, vilket innebär arbete både vardagar, kvällar, helger och nätter. För arbete inom HVB krävs utdrag ur belastningsregistret.

Fritidsgårdar

Som fritidsledare arbetar du på våra två kommunala fritidsgårdar och verksamheten är öppen kvällar och helger, vilket också är arbetstiderna. Under loven kan visst arbete förekomma på dagtid. För arbete på fritidsgårdarna krävs utdrag ur belastningsregistret.


Senast uppdaterad: 2016-09-20
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark
Kontakt

Vikariecentrum
Telefon: 0241-15430
E-post: vikariecentrum@gagnef.se