Tillgänglighet för gagnef.se 

Gagnefs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur gagnef.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från gagnef.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via vår e-tjänst. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt 

Det finns några brister i hur webbplatsen följer den kodstandard som den utvecklats mot. En webbplats bör följa vald kodstandard fullt ut för att fungera för så många som möjligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem avseende webbplatsens funktionalitet under 2021. Vissa PDF-dokument kommer det dock vara svårt att kunna tillgänglighetsanpassa i efterhand. 

Problem vid användning utan synförmåga 

 • Visuellt ser länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare för hjälpmedel. 
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut.
 • Det finns bildspel som inte går att pausa.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • Rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det saknas genväg till huvudinnehåll.
 • Hela webbplatsen är inte indelad i sektioner och användaren saknar möjligheten att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • För den som navigerar med tangentbord eller utan mus är det svårt att se var fokus är.
 • Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.
 • Det finns fält som saknar etikett och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.
 • När det går att välja bland flera knappar eller kryssrutor saknas det en rubrik som förklarar syftet för användare med hjälpmedel.
 • Formulär saknar automatisk komplettering.
 • Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • PDF:er är inte tillgängliga.

Oskäligt betungande anpassning 

Gagnefs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Gagnefs kommun kommer lansera en ny tillgänglig webbplats under 2021. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

 

Hur vi har testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av gagnef.se

Senaste bedömningen gjordes den 11 mars 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 mars 2021.


Senast uppdaterad: 2021-11-03
Sidansvarig: Stefan Eriksson