Synpunkter Kultur och fritid

Vi kommer att ta emot Dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi kommer att använda dem i vårt kvalitetsarbete. Även om Du väljer att vara anonym så kommer Dina synpunkter att tas på allvar. Ge oss gärna tips och idéer om hur vi kan förbättra verksamheten.

Inom tre veckor från det att vi tagit emot Dina synpunkter blir Du kontaktad av någon ansvarig person inom verksamheten, förutsatt att Du angett att Du vill bli kontaktad.
OBS! Detta formulär ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Tack för Dina synpunkter!
Dina synpunkter registreras i kommunens diarium och hanteras som offentlig handling.
Senast uppdaterad: 2015-04-29