Socialtjänstens möjligheter

 

 

Vi kan erbjuda hjälp i akuta situationer
* ekonomisk hjälp
* skyddat boende
* samtal
* rådgivning
* polisanmälan när du själv vill
* förmedla kontakt med sjukhus

En mera långsiktig hjälp
* stödjande samtal
* ekonomisk hjälp
* kontaktperson
* förmedla kontakt med advokat, kvinnojour m m

 


Senast uppdaterad: 2020-01-23
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Mottagningssekreterare/1:e socialsekreterare
Mats Björk
Telefon: 0241-152 31
E-post: mats.bjork@gagnef.se

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Enhetschef IFO
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 25
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se