Lokalt vårdprogram i samverkan LOVIS

Socialtjänsten i Gagnefs kommun bedriver sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med primärvården och öppenvårdspsykiatrin vid vårdcentralen i Gagnef kring riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Det finns ett lokalt vårdprogram (LOVIS) framtaget och en grupp bestående av socialsekreterare, öppenvårdsbehandlare, psykiatrisjuksköterska, livsstilssjuksköterska och sjuksköterska (vårdsamordnare) som träffas regelbundet. Syftet med gruppen är att förbättra omhändertagandet av kommuninvånare från 18 år och öka tillgängligheten för de med riskbruk, skadligt bruk- och beroendeproblematik av substanser och spel.

Anhöriga till personer (även ungdomar under 18 år) med riskbruk, skadligt bruk- och beroendeproblematik av substanser och spel, kan även de ta kontakt med LOVIS för stöd.

Gruppen arbetar lokalt utifrån de Nationella riktlinjerna för skadligt bruk och beroendevården.

Det går även att ringa till livsstilssjuksköterska Eva Nyåkers på vårdcentralen i Gagnef för information och rådgivning gällande riskbruk, skadligt bruk och beroende.


Senast uppdaterad: 2021-10-20
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Livsstilssjuksköterska Vårdcentralen
Eva Nyåkers
Telefon: 0241-49 85 22

Socialsekreterare
Christina Ottosson
Telefon: 0241-151 67
E-post: christina.ottosson@gagnef.se

Öppenvårdsbehandlare
Kristina Öhrn-Olars
Telefon: 0241-154 67
E-post: kristina.ohrn-olars@gagnef.se

Telefontid

Mån-Tors 08.00-08.45