Frågor kring uthyrning

1. Är det kommunen eller flyktingen som är hyrestagare?

Det är flyktingen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.

2. Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej. Hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig.

3. Finns det möjlighet att veta hur länge varje flykting kommer stanna?

Många stannar länge i sina bostäder, men det beror på utbudet av bostäder och individens egen vilja. Oftast beror flytt på förändrad arbetssituation eller arbetsbyte.

4. Kan jag som hyresvärd sätta en begränsad hyrestid?

Ja. Det som avtalats i hyreskontraktet gäller Samma regler gäller, som vid all uthyrning av bostäder.

5. Hur kan jag säga upp avtalet, om jag vill det?

Samma regler gäller, som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

6. Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända flyktingar?

Det kan behövas mer och tydligare information och introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

7. Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

Nej. Samma regler gäller, som vid all uthyrning av bostäder.

8. Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

Flyktingar får regelbunden statlig etableringsersättning. Däremot kan inte kommunen ge några garantier för att hyran kommer att betalas.


Senast uppdaterad: 2016-04-01
Sidansvarig: Torben Stenberg
Kontakt

Bitr enhetschef
Torben Stenberg
Telefon: 0241-15251
E-post: torben.stenberg@gagnef.se