Etableringsreformen

Från och med december 2010 har ansvaret för flyktingars introduktion flyttats från kommunerna till Arbetsförmedlingen.

För flyktingar som tagits emot av Gagnefs kommun efter första december 2010 gäller lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända och då har Arbetsförmedlingen det samordnade ansvaret för flyktingens etablering i arbets- och samhällslivet. I stället för som tidigare få ersättning från kommunen får den nyanlända nu en statlig ekonomisk ersättning - etableringsersättning- som betalas ut av Försäkringskassan. Ersättningen utbetalas under 24 månader.

Kommunen ansvarar för:

  • Mottagandet i kommunen
  • Utbildning i svenska för invandrare
  • Samhällsorientering
  • Skola, förskoleverksamhet och andra insatser för barn och unga
  • Försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan

Senast uppdaterad: 2015-10-21
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius