Växelboende

Växelboende kan beviljas dig som har ett omfattande behov av vård och om­sorg under större delen av dygnet och som återkommande behöver vistas på ett särskilt boende, till exempel för att en anhörigvårdare ska få tillfälle till vila och återhämtning och övriga insatser från till exempel hemtjänst och hemsjukvård inte räcker för att ge dig en skälig levnadsnivå under trygga och säkra former.

Växelboende erbjuds på det särskilda boende där det för tillfället finns plats.

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om växelboende.


Senast uppdaterad: 2021-02-19
Sidansvarig: Maria Eriksson
Kontakt

Enhetschef Älvudden
Raija Spjut
Telefon: 0241-155 08
E-post: raija.spjut@gagnef.se

Enhetschef Törnholn och Björbo säbo
Annika Jansson
Telefon: 0241-151 99
E-post: annika.jansson@gagnef.se

Enhetschef Solgården
Sanna Bjerneby
Telefon: 0241 -154 58
E-post: sanna.bjerneby@gagnef.se

Vik. Enhetschef Tjärnsjögården
Erika Brisell
Telefon: 0241-153 44
E-post: erika.brisell@gagnef.se