Hemsjukvård

När du inte på egen hand eller med stöd av någon annan kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp i hemmet. Du som är i behov av hälso- och sjukvård kontaktar din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.
Kommunen har ansvar för alla hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du kan också få hjälp av hemtjänstpersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Landstinget har ansvar för läkarinsatser och andra specialistinsatser vid hembesök.


Inom hemsjukvården kan du få hjälp med:
• Hälso- och sjukvård i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan oavsett ålder och sjukdom.
• Planerade och mer tillfälliga hembesök.
• Rehabilitering i hemmet.
• Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning.
• Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

 


Senast uppdaterad: 2018-08-23
Sidansvarig: Maria Eriksson
Kontakt

Vårdcentralen Djurås
Telefon: 0241-49 85 10