Vårdnad, umgänge, boende

Samarbetssamtal

Föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete och hjälp att hitta lösningar kring barnets vårdnad, umgänge och boende erbjuds samarbetssamtal.
Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess.

Utredning

På domstols initiativ görs utredningar i vårdnads- boende- och umgängesärenden. Även samarbetssamtal kan ske på uppdrag av domstol.

Avtal

Avtal om vårdnad, umgänge och boende kan godkännas av socialnämnden om båda föräldrarna är överens om innehållet och socialnämnden ser att det är till barnens bästa.
Ett avtal som godkänts av socialnämnden har samma giltighet som domstolens beslut.
Att upprätta avtal och få det godkänt av socialnämnden är kostnadsfritt.


Senast uppdaterad: 2020-11-20
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Familjerättssekreterare
Lena Linzie
Telefon: 0241-152 53
E-post: lena.linzie@gagnef.se

Familjeteamet
Telefon: 0241-154 88

Familjerådgivningen
Villagatan 10, Leksand
Telefon: 0247-151 88
E-post: familjeradgivningen@leksand.se

Länkar

Familjeteamet

Familjerådgivningen

Vårdguiden 1177 Separation och skilsmässa