Faderskap

Enligt svensk lag har barn rätt att veta sitt biologiska ursprung. Anledningen är både känslomässigt (medicinskt och psykologiskt) och juridiskt (arvsrätt, försörjning) motiverad.
Om mamman till ett barn är gift gäller faderskapspresumtionen, det innebär att hennes make automatiskt blir pappa till barnet. Om föräldraparet är ogifta måste de komma till socialkontoret och fastställa faderskapet genom att underteckna en faderskapsbekräftelse. Då ges även möjlighet att anmäla gemensam vårdnad om barnet.

Utredning av faderskapet

Om mamman till barnet är osäker på vem som är barnets pappa är familjerätten skyldig att genomföra en utredning för att fastställa faderskap.
Om du har frågor gällande faderskap eller vill boka en tid för att underteckna en faderskapsbekräftelse är du välkommen att höra av dig till familjerätten.


Senast uppdaterad: 2020-11-20
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius