Adoption

Par som vill adoptera ska ansöka om medgivande hos socialnämnden. Eftersom en adoption är ett livsavgörande beslut för barnet måste samhället ställa särskilda krav på den som vill adoptera. 
En adoption kan vara både nationell och internationell och innebär att ett barn får en ny familj, såväl känslomässigt som juridiskt. 

Familjerätten genomför då en medgivandeutredning där man noggrant utreder familjeförhållandena. För att få ett medgivande ställs som krav att paret som vill adoptera genomgår en föräldrautbildning. Utbildningen sker i Falun. 
Socialnämnden har också ett ansvar att vägleda adoptionsföräldrar och följa upp adoptioner.

På domstols begäran gör familjerätten de utredningar som domstolen begär för att kunna döma i ett adoptionsärende.

Rådfråga familjerätten

Funderar du på att adoptera eller vill ställa frågor gällande adoption är du välkommen att kontakta familjerätten.


Senast uppdaterad: 2020-11-20
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius