Famnen 

Famnen är en mottagning för barn, ungdomar 0-17 år och deras familjer med uppgift att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Famnen är en samverkan mellan landstinget Dalarna och Gagnefs kommun.

Att må psykiskt dåligt är något de flesta upplever någon gång under livet, och det kan vara mer eller mindre allvarligt. Att det psykiska måendet skiftar i olika perioder av livet och av andra påfrestningar i livet är normalt. Ofta kan familj, vänner, lärare eller någon annan man känner ge det stöd som behövs. Men när man upplever att ens egna resurser inte räcker till är det viktigt att man söker hjälp. Då kan Famnen vara ett alternativ.

OBS: Vi vill uppmärksamma er på att Famnen för närvarande har begränsade resurser p.g.a. låg bemanning. Det kan innebära väntetid för dig som söker men vi arbetar för att kunna erbjuda er kontakt så fort som möjligt. Väntetiden kan variera för olika sökanden, en individuell bedömning och prioritering görs i varje enskilt fall. Detta gäller från och med den 23 mars 2020 och tillsvidare. 

 

Till oss kan ni vända er med exempelvis:

 • Nedstämdhet

 • Depression

 • Ångest

 • Sorg

 • Kriser

 • Psykisk ohälsa hos föräldrar

 • Utagerande beteende (bråk, konflikt, trots)

 • Specifika fobier

 • Ängslan/oro

 • Relationsproblematik (skilsmässa, styvfamiljen)

 • Alkohol- och/eller drogproblematik hos föräldrar

 • Annan psykisk ohälsa

Famnen kan erbjuda

Vi kan tillhandahålla råd och stödsamtal, bedömning och behandlingar samt föräldrastöd med fokus på barnet eller den unga. Behandling kan ges till familjen eller individuellt. För äldre ungdomar som bedöms som mogna kan ibland överenskommelser göras om individuella samtal utan vårdnadshavares kännedom enligt lag. I annat fall krävs oftast en vårdnadshavares godkännande och/eller närvaro.

Vi arbetar under tystnadsplikt.

Kontaktväg

Till Famnen kan ungdomar och föräldrar ringa. Skola, andra professionella eller anhöriga kan också hjälpa till och förmedla kontakten. Dock alltid med barnet/tonåringen/ familjens uttryckliga önskan om kontakt.

Vi som arbetar på Famnen

Anki Karis, Specialpedagog

Emma Renklint , Familjebehandlare 

Ulrika Brink, Kurator

Upptagningsområde

Gagnef Kommun 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-11-12
Sidansvarig: Torben Stenberg
Telefontider

Tisdagar 10:30 - 11:00

Torsdagar 10:30 - 11:00

Kontakt

Specialpedagog
Anki Karis
Telefon: 0241-153 60
E-post: anki.karis@gagnef.se

Familjebehandlare
Emma Renklint
Telefon: 0241-152 19
E-post: emma.renklint@gagnef.se

Kurator
Ulrika Brink (telefontid tisdagar 13.00-14:00, övrig tid telefonsvarare)
Telefon: 070-569 50 27

1177 Region Dalarna

Kurator Ulrika Brink kan även kontaktas via Mina vårdkontakter.

Mina vårdkontakter 1177