Barn och unga med psykisk ohälsa

De flesta barn och unga mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få hjälp i tid.
Om du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.
Hit vänder du dig när det är akut.
Här finns information om olika verksamheter för stöd och hjälp.

Olika anledningar till att barn och ungdomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom.
Vill du ha mer information, har frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med socialtjänsten.

ADHD
Alkohol och droger/riskbruk och missbruk
Aspergers syndrom
Autism
Biopolär sjukdom
Blyghet och social fobi
Depression
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Fobier
Funktionsnedsättning
Hur ska en förälder vara?
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Ledsen och nedstämd
Mobbning och kränkande behandling
Oro
Problem i familjen
Problem i skolan
Psykos
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Självmordstankar
Självskadebeteende
Skilsmässa
Stress
Svårt att koncentrera sig
Sömnsvårigheter
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom
Våld och övergrepp
Ångest
Ätstörningar


Senast uppdaterad: 2019-08-21
Sidansvarig: Anna Hindriks-Sjöselius
Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

Fax 0241-152 18