Arbetsliv och sysselsättning

I Gagnefs kommun finns det flera verksamheter som erbjuder dig som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Målet med insatsen kan vara att ha något meningsfullt att göra på dagarna eller ett led ut till den öppna arbetsmarknaden.

Stationen

Stationen är kommunens arbetsmarknadsenhet. Här på stationen kan du välja ett spår som utvecklar och leder dig framåt. Vår vision med stationen är att hjälpa människor till arbete och sysselsättning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att skapa individuella förutsättningar för långtidssjukskrivna arbetslösa, att finna vägen tillbaka till arbetsmarknaden och ett arbete på hel- eller deltid.

Daglig verksamhet

Du som inte studerar eller inte kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ansöka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge dig en meningsfull sysselsättning. I Gagnefs kommun finns det fem olika dagliga verksamheter. Verksamheterna har olika inriktning. Du som beviljas daglig verksamhet kommer tillsammans med enhetschef överens om vilken verksamhet som passar dig bäst.

Lyftet

Lyftet är en daglig verksamhet för dig som står långt i från arbetsmarknaden och har ett behov av sinnesstimulering. På lyftet kan du träna fin- och grovmotorik, rida, baka mm. Här finns det också sinnesrum som är uppbyggda enligt snozelenmetoden.

Flodvägen

På Flodvägen arbetar du med mera fysiskt handfasta arbeten, till exempel monteringsarbeten mot företag. På Flodvägen kan du också arbeta med friskvård, trädgårdsskötsel, musik och data.

Kommungruppen

I denna grupp utför du servicesysslor till dom som jobbar på kommunhuset.

Café/kök

Här kan du baka fikabröd och göra smörgåsar som sedan säljs i caféet. Vi servar även kommunhuset med fikakorgar till sammanträden och möten. Andra arbetsuppgifter som förekommer är att stå i kassan, städa lokalerna och diska. 

Centralen

Centralen är en del av Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) och en utveckling av denna. På Centralen samverkar och samarbetar olika myndigheter; Leksand, Rättvik och Gagnefs kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. Centralen är en arena för samverkan av insatser för att stödja dig som behöver hjälp från olika myndigheter samtidigt. Centralens målgrupp är personer som behöver mer stöd för sin rehabilitering än vad de ordinarie myndigheterna kan erbjuda. Det övergripande syftet med verksamheten är att minska ditt utanförskap och förbättra din förmåga att få arbete och försörjning. Du som är inskriven på Centralen kan få hjälp av alla aktuella myndigheter samtidigt och slipper på så sätt ”bollas” runt mellan olika myndigheter.

 


Senast uppdaterad: 2019-03-06
Sidansvarig: Maria Eriksson
Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Johanna Reichel
Telefon: 0241-154 12
E-post: johanna.reichel@gagnef.se