Officiell anslagstavla

 

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2019

 

 11 mars, 29 april, 10 juni, 30 september, 4 november, 9 december.

 

 Protokoll från sammanträden

 

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 

 

 

 

 

 

Att överklaga ett beslut

 

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

 

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll

 

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

 

 

Anslagsbevis

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-02-12

Beslutsinstans Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-02-12 
Justerade paragrafer § 1 - § 10
Datum när anslaget publiceras 2020-02-18 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-03-11
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-11

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2020-02-11 
Justerade paragrafer  § 1 - § 17 
Datum när anslaget publiceras  2020-02-17
Datum när anslaget avpubliceras  2020-03-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-02-13 

Beslutsinstans  Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-13 
Justerade paragrafer  § 1 - § 8 
Datum när anslaget publiceras  2020-02-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-03-10
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2020-02-11 

Beslutsinstans Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum 2020-02-11
Justerade paragrafer § 26 - § 45
Datum när anslaget publiceras 2020-02-13
Datum när anslaget avpubliceras 2020-03-06
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Falu Kommun

 

 

 

Socialnämnden 2020-02-10 

Beslutsinstans Socialnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-10
Justerade paragrafer § 1 - § 14
Datum när anslaget publiceras 2020-02-13
Datum när anslaget avpubliceras 2020-03-06
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 2020-01-23 

Beslutsinstans  Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2020-01-23
Justerade paragrafer § 1 - § 4
Datum när anslaget publiceras 2020-02-07 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-03-02
Förvaringsplats för protokollet Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun

 

 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2020-02-04 

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum 2020-02-04
Justerade paragrafer § 1 - § 5
Datum när anslaget publiceras 2020-02-06
Datum när anslaget avpubliceras 2020-02-28
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-02-04 

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott
Sammanträdesdatum 2020-02-04 
Justerade paragrafer § 1 - § 5
Datum när anslaget publiceras  2020-02-06 
Datum när anslaget avpubliceras 2020-02-28 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

 

 

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2020-01-27 

Beslutsinstans   Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-01-27 
Justerade paragrafer   § 1 - § 5 
Datum när anslaget publiceras   2020-01-31 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-02-24 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2020-01-27 

Beslutsinstans   Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-01-27 
Justerade paragrafer   § 1 - § 8 
Datum när anslaget publiceras   2020-01-31 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-02-24 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-28 

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-01-28 
Justerade paragrafer   § 1 - § 7 
Datum när anslaget publiceras   2020-01-31 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-02-24 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-01-30 

Beslutsinstans   Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-30 
Justerade paragrafer  § 1 - § 2 
Datum när anslaget publiceras  2020-01-31 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-02-24 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

 

 

Kommunfullmäktige 2020-01-20 

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2020-01-20 
Justerade paragrafer § 1 - § 17
Datum när anslaget publiceras 2020-01-28
Datum när anslaget avpubliceras  2020-02-19 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

   

   

 

        

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-02-18
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se