Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2019

 11 mars, 29 april, 10 juni, 30 september, 4 november, 9 december.

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 

Att överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut; 

 1 förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt)

 2 laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut)

 När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).  

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras.

 

Anslagsbevis

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-07

Beslutsinstans   Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-11-07 
Justerade paragrafer    § 31 - § 40
Datum när anslaget publiceras  2019-11-13 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-05 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunfullmäktige 2019-11-04

Beslutsinstans   Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-11-04 
Justerade paragrafer   § 124 - § 147
Datum när anslaget publiceras  2019-11-12 
Datum när anslaget avpubliceras 2019-12-04 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019-11-05

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2019-11-05 
Justerade paragrafer  § 45 - § 55 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-08 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-02 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Plankommittén 2019-11-05

Beslutsinstans  Plankommittén 
Sammanträdesdatum  2019-11-05 
Justerade paragrafer  § 18 - § 20 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-08 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-02 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-05

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens personalutskott 
Sammanträdesdatum  2019-11-05 
Justerade paragrafer  § 21 - § 25 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-08 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-12-02 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-04

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-11-04 
Justerade paragrafer  § 45 - § 52
Datum när anslaget publiceras  2019-11-07 
Datum när anslaget avpubliceras  2019-11-29 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2019-10-24

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2019-10-24 
Justerade paragrafer  § 16 - § 22 
Datum när anslaget publiceras  2019-10-31 
Datum när anslaget avpubliceras   2019-11-22 
Förvaringsplats för protokollet  Landstingshuset Falun 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2019-11-04

Beslutsinstans    Socialnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2019-11-04
Justerade paragrafer   § 39 - § 43
Datum när anslaget publiceras 2019-11-05
Datum när anslaget avpubliceras   2019-11-27 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-04

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2019-11-04 
Justerade paragrafer  § 44 
Datum när anslaget publiceras  2019-11-05  
Datum när anslaget avpubliceras   2019-11-27 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsen 2019-10-22

Beslutsinstans  Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  2019-10-22 
Justerade paragrafer  § 125 - § 151 
Datum när anslaget publiceras  2019-10-25 
Datum när anslaget avpubliceras   2019-11-18 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2019-10-22

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2019-10-22 
Justerade paragrafer  § 44 
Datum när anslaget publiceras  2019-10-25 
Datum när anslaget avpubliceras   2019-11-18 
Förvaringsplats för protokollet   Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-17

Beslutsinstans  Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-10-17 
Justerade paragrafer § 53 - § 63 
Datum när anslaget publiceras 2019-10-22
Datum när anslaget avpubliceras  2019-11-13 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

 

 

       


Senast uppdaterad: 2019-11-13
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se