Officiell anslagstavla

 

Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

 

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2022

7 mars, 25 april, 13 juni, 17 oktober, 14 november, 12 december.

Protokoll från sammanträden

Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1. förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt

  2. laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

Tillkännagivande av justerade protokoll 

Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras

 

Anslagsbevis 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-01-25

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-01-25
Justerade paragrafer §§ 8 - 9
Datum när anslaget publiceras 2022-01-27
Datum när anslaget avpubliceras 2022-02-18
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-01-11

Beslutsinstans Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Sammanträdesdatum 2022-01-11
Justerade paragrafer § 1 - § 8
Datum när anslaget publiceras 2022-01-12
Datum när anslaget avpubliceras 2022-02-03
Förvaringsplats för protokollet Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, Falu kommun

 

 

 

Aktförvaring 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2022-01-27
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se