Officiell anslagstavla

 Det här är kommunens officiella anslagstavla. Här hittar du anslagsbevis, protokoll och information om hur du överklagar beslut samt aktförvaring.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges möten 2020

 20 januari, 9 mars, 27 april, 15 juni, 28 september, 9 november, 14 december.

 

 Protokoll från sammanträden

 Via nedanstående länkar hittar du protokoll från kommunens olika sammanträden. Protokollen i sin helhet finns att ta del av på kommunkontoret, Gagnefs kommun.

 

 

 Att överklaga ett beslut

 Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut;

  1. förvaltningsbesvär (om man tycker att ett beslut som gäller en själv är felaktigt

  2. laglighetsprövning (om det var rätt av kommunen att fatta ett beslut) När du får ett beslut från kommunen får du också information om hur du gör för att överklaga beslutet (förvaltningsbesvär). 

 

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller. Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Mer information om Överklaga beslut.

 

Tillkännagivande av justerade protokoll  

 

 Här publicerar vi anslagsbevis. När tillkännagivandet gjorts börjar överklagandetiden att löpa. Av anslaget framgår när det sattes upp och var protokollet förvaras

 

Anslagsbevis

 

Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-19

Beslutsinstans  Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-11-19
Justerade paragrafer  § 69 - § 92 
Datum när anslaget publiceras  2020-11-25
Datum när ansalget avpubliceras  2020-12-17 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämnden 2020-11-16

Beslutsinstans Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-11-16
Justerade paragrafer § 66 - § 77
Datum när anslaget publiceras 2020-11-24
Datum när anslaget avpubliceras 2020-12-16
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås

 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-17

Beslutsinstans  Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-11-17 
Justerade paragrafer    § 91 - § 109 
Datum när anslaget publiceras    2020-11-20 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-12-14 
Förvaringsplats för protokollet    Kommunkontoret Djurås 

 

Språktolknämnden i Dalarna 2020-11-19

Beslutsinstans   Språktolknämnden i Dalarna 
Sammanträdesdatum  2020-11-19 
Justerade paragrafer   § 31 - § 38 
Datum när anslaget publiceras   2020-11-20 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-12-12 
Förvaringsplats för protokollet   Gamla stadshuset, Borlänge kommun 

 

Kommunfullmäktige 2020-11-09

Beslutsinstans  Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2020-11-09 
Justerade paragrafer  § 146 - § 180 
Datum när anslaget publiceras  2020-11-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-12-09 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-11-11

Beslutsinstans  Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-11-11 
Justerade paragrafer  § 86 - § 98
Datum när anslaget publiceras  2020-11-17 
Datum när anslaget avpubliceras  2020-12-09 
Förvaringsplats för protokollet  Kommunkontoret Djurås 

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2020-11-10

Beslutsinstans  Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
Sammanträdesdatum  2020-11-10 
Justerade paragrafer  § 135 - § 147 
Datum när anslaget publiceras  2020-11-17
Datum när anslaget avpubliceras  2020-12-09 
Förvaringsplats för protokollet  Digitalt i gemensamma nämnden ATL:s diarium 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-11-10

Beslutsinstans  Kommunstyrelsens allmänna utskott 
Sammanträdesdatum  2020-11-10 
Justerade paragrafer      § 61 - § 72 
Datum när anslaget publiceras  2020-11-13 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-12-07 
Förvaringsplats för protokollet        Kommunkontoret Djurås 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-03

Beslutsinstans   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-11-03 
Justerade paragrafer     § 46 - § 53 
Datum när anslaget publiceras    2020-11-10 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-12-02
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-11-05

Beslutsinstans   Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-11-05 
Justerade paragrafer     § 35 - § 50 
Datum när anslaget publiceras    2020-11-10 
Datum när anslaget avpubliceras    2020-12-02 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2020-11-05

Beslutsinstans   Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Sammanträdesdatum  2020-11-05 
Justerade paragrafer    § 24 - § 28 
Datum när anslaget publiceras   2020-11-06 
Datum när anslaget avpubliceras   2020-11-30 
Förvaringsplats för protokollet      Regionkontoret Vasagatan 27, Falun 

 

Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen 2020-11-04

Beslutsinstans    Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen 
Sammanträdesdatum  2020-11-04 
Justerade paragrafer       § 118 - § 129 
Datum när anslaget publiceras     2020-11-06 
Datum när anslaget avpubliceras      2020-11-28
Förvaringsplats för protokollet         Borlänge kommun 

 

Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-02

Beslutsinstans   Socialnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-11-02 
Justerade paragrafer      § 42 - § 47 
Datum när anslaget publiceras    2020-11-05 
Datum när anslaget avpubliceras     2020-11-27 
Förvaringsplats för protokollet        Kommunkontoret Djurås 

 

Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 2020-11-02

Beslutsinstans   Socialnämndens individ- och familjeomsorgsutskott 
Sammanträdesdatum   2020-11-02 
Justerade paragrafer      § 52 - § 60 
Datum när anslaget publiceras    2020-11-05 
Datum när anslaget avpubliceras     2020-11-27 
Förvaringsplats för protokollet       Kommunkontoret Djurås 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-11-25
Sidansvarig: Tomas Hellquist
Kontakt

Dokumentsamordnare
Monica Enmalm
Telefon: 0241-151 02
E-post: monica.enmalm@gagnef.se