Ungdomsforum 8 mars

Torsdag 8 mars träffas politiker och ungdomar på Mockfjärdsskolan för dialog. Två ungdomar årskurs 6-9 väljs ut av sina klasskamrater som representanter i forumet. Alla politiker i kommunfullmäktige är inbjudna.

Temat för det här forumet är lokaltrafiken i Gagnefs kommun, Dalatrafik deltar. När det gäller hållbarhet utgår vi från de Globala målen, Agenda2030. Globalt + lokalt = Glokalt.

Syftet med Ungdomsforum är dialog, en metod för att ungas delaktighet och perspektiv ska synliggöras. En möjlighet för unga att göra sin röst hörd! Ungdomar är med i utformningen av dagen.

 


Senast uppdaterad: 2018-03-12
Sidansvarig: Rosa Flank