Två detaljplaner på samråd

Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Syftet med planen är att tillskapa 14 nya tomter i Djurmo.

Välkommen på samrådsmöte den 4 maj kl 17.30 i Djurmoskolans matsal.

 

Del av fastigheterna Lindan 20:2 och Bomsarvet 3:3 (Himmelslätta industriområde)

Syfte med planen är att skapa ny industrimark för att möjliggöra en större industrietablering.

 

Lämna dina synpunkter senast den 12 maj

 

Läs mer


Senast uppdaterad: 2019-03-29
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark