Toppbetyg från Gagnefs skolelever

Eleverna säger i en nyligen publicerad rapport att de upplever att de är trygga i skolan och att lärarna tror på de och är bra på att kommunicera hur det går i de olika ämnena.

 

Det är SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som varje år i en enkät ställer ett antal frågor om skolan till eleverna i åk 5 och åk 8. Svaren visar att Gagnefseleverna i stor utsträckning är mycket nöjda. I det sammanvägda resultatet hamnar Gagnefs elever i årskurs 5 på 4:e plats i landet och i årskurs 8 på 21:a plats (av 211-214 svarande kommuner).

 

Det är bra att få ett kvitto på att våra elever upplever att de är trygga i skolan, säger skolchef Håkan Elfving. Det är dessutom roligt att se att vår satsning på utbildade, erfarna lärare visar att man både förväntar sig mycket av eleverna men också är bra på att kommunicera hur det går för dem.

 

Mer information: Skolchef Håkan Elfving, hakan.elfving@gagnef.se Tel 153 04.

 

Källa: SKL, https://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/grundskola.761.html


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark