Välja sotare i Gagnefs kommun

Från och med den 1 december 2016 har Gagnefs kommun avtal med Hedemora Sotaren AB, som utför brandskyddskontroll och sotning i kommunen. Till och med att det nya avtalet träder i kraft kommer brandskyddskontroll och sotning utföras av nuvarande entreprenör Borlänge- Smedjebacken Sotning & Ventilation AB.
För de fastighetsägare som anmält eldstäder kommer det nya avtalet inte att innebära någon skillnad annat än att brandskyddskontroll och sotning från och med den 1 december 2016 kommer att utföras av den nya entreprenören, Hedemora Sotaren AB.

Vad gäller sotning så kan varje fastighetsägare enligt Lag om skydd mot olyckor ansöka hos kommunen om att själv sota sin eldstad. Detta under förutsättning att sotning kan ske på ett ur brandsskyddsynpunkt säkert sätt.

Fastighetsägaren har också en möjlighet att i enlighet med Lag om skydd mot olyckor ansöka hos kommunen om att låta annan utföra sotning på den egna fastigheten. Om fastighetsägaren väljer att låta annan sota så bör den som utför sotning inneha samma kompetens som den av kommunen anlitade entreprenören.

Observera att ingen annan än fastighetsägaren kan ansöka om detta.
Räddningstjänsten Dalamitt vill med denna text förtydliga att brevet ni mottagit inte skickats ut av räddningstjänsten och Gagnefs kommun utan helt på initiativ av Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilation AB.

Den bifogade blanketten är ställd till räddningstjänsten då det i dagsläget är den blankett som ska användas i samband med att fastighetsägaren ansöker om att låta annan sota den egna fastigheten. Det är räddningstjänsten som på delegation av kommunen fattar beslut om att låta annan sota alternativt egensotning. Prövning av ansökan är kostnadsfri.
Brandskyddskontroll som är myndighetsutövning måste dock alltid utföras av den av kommunen upphandlade sotningsentreprenören.


Senast uppdaterad: 2019-09-23
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark