Sotare i Gagnefs kommun

Vad gäller sotning kan varje fastighetsägare enligt Lag om skydd mot olyckor ansöka hos kommunen om att själv sota sin eldstad. Detta under förutsättning att sotning kan ske på ett ur brandsskyddsynpunkt säkert sätt.
Fastighetsägaren har också en möjlighet att i enlighet med Lag om skydd mot olyckor ansöka hos kommunen om att låta annan entreprenör utföra sotning på den egna fastigheten.

Om fastighetsägaren väljer att låta annan entreprenör sota bör den som utför sotning inneha samma kompetens som den av kommunen anlitade entreprenören.
Observera att ingen annan än fastighetsägaren kan ansöka om detta.
Brandskyddskontroll som är myndighetsutövning måste alltid utföras av den av kommunen upphandlade sotningsentreprenören.


Senast uppdaterad: 2021-01-13
Sidansvarig: Niklas Löfdahl