Samhällsviktig verksamhet vårdnadshavare

Om Gagnefs kommun måste stänga förskola och fritids med anledning av Corona och efter regeringsbeslut, erbjuds endast vårdnadshavare med samhällsviktiga arbeten barnomsorg. Samhällsviktiga arbeten definieras av Regeringen via Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vi behöver få in uppgift om vilka barn/vårdnadshavare som ett sådant beslut kan beröra.
Du som vårdnadshavare behöver prata med din arbetsgivare och få klart om du berörs av samhällsviktig verksamhet.

När du har fått klartecken från din arbetsgivare kan du meddela behovet via vår e-tjänst där du loggar in via BankID.

Du når e-tjänsten via https://minasidor.gagnef.se/barnomsorg-corona, logga in i tjänsten och anmäl ditt behov via formuläret.

Tack för din medverkan!


Senast uppdaterad: 2020-04-15
Sidansvarig: Tomas Hellquist