Gagnef investerar i bättre miljö

 

Spadtag för Mockfjärds avloppsreningsverk

Gagnef investerar i bättre miljö

För att förbättra miljön i Gagnefs kommun investeras nu 14,5 miljoner kronor i en modernisering av avloppsreningsverket och en tillbyggnad av ett biologiskt reningssteg. Genom investeringen beräknas belastningen på älven halveras för ca 2100 invånare i Mockfjärd.

I framtiden kommer spillvatten (avloppsvatten) från Mockfjärd med omnejd att få tre reningssteg i jämförelse med dagens två. Det nya reningssteget är ett biologiskt reningssteg som utnyttjar naturens resurser i form av små mikrodjur för att rena spillvattnet. Det nya reningssteget innebär att avloppsreningsverket byggs ut ned mot älven. Dessutom renoveras den övriga anläggningen så att den blir kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare.

Spillvattnet från Mockfjärd kommer först att renas genom ett rensgaller precis som idag. Därefter kommer vattnet att pumpas in i det biologiska reningssteget där det blåses i luft till mikrodjuren som äter upp näringen i vattnet och andas ut en stor del av näringen som koldioxid. Det gör att avloppsreningsverket kan släppa ut ett renare vatten utan att ha tillfört mer kemikalier och att utsläppt vatten till älven är renare med mindre partiklar.

På måndag 2:a oktober togs första spadtaget till Mockfjärds framtida reningsverk

Fakta och bakgrund till investeringen – när planeras det vara klart

  • Mockfjärds avloppsreningsverk byggdes 1973 med omfattande renoveringar 1993.
  • 2100 personer är anslutna till reningsverket som har dimensionerats för 3000 personer.
  • Byggprojektet bedrivs som en totalentreprenad med Grytnäs projekt AB som totalentreprenör.
  • Det nya vattenverket beräknas stå klart under våren 2018.

 


Senast uppdaterad: 2021-01-13
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark