Nu provbygger vi vallar

Vi genomför nu en provbyggnation av vallar i Björbo i förebyggande syfte. Detta för att vara förberedda för eventuella framtida extrema flöden under vårfloden. I dagsläget finns ingen förhöjd risk, utan detta är en förebyggande åtgärd. Du kan läsa mer om det aktuella läget på lägesrapporter vi publicerar dagligen här på webben.


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Tomas Hellquist