Majbrasa

Majbrasor är en fin tradition som ska vårdas men eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt. Det gäller att förhindra både brand och störningar av rök för omgivningen. Är det mycket torrt i skog och mark kan eldningsförbud utfärdas av räddningstjänsten.

Tillstånd

Glöm inte att det krävs tillstånd från polisen för eldning på offentliga platser, till exempel en park eller en fotbollsplan.

Räddningstjänsten vill även att du anmäler din majbrasa till dem. Anmäl majbrasa till Dala Mitt http://www.dalamitt.se/eldning-utomhus/anmalan-majbrasa__262

Placering

Majbrasan ska placeras så att rök och sot inte stör närliggande byggnader och bostäder. Det finns inte något generellt säkerhetsavstånd mellan brasa och byggnader, det måste göras en bedömning i varje enskilt fall med hänsyn till risker, bebyggelse, höjdskillnader och vindriktning.

Brasan ska anläggas på okänslig mark som grus eller naturjord. Den får inte anläggas på asfaltytor, stenhällar, gräsmattor eller under ledningar.

Eldning

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Om riset har legat på platsen ett tag kan det ha lockat till sig smådjur, till exempel igelkottar. Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur.

Utse en ansvarig person för uppbyggnaden av brasan. Material till brasan ska vara kvistar, ris, buskar och rent träavfall. Exempel på material som inte får brännas är plast, gummi, hushållsavfall, tryckimpregnerat trä, färg och kemikalier eller annat miljöfarligt avfall.

Utse en säkerhetsansvarig person för bränningen. Tänd brasan med trä/näverlunta eller tändvätska. Använd inte bensin, eftersom det är mycket farligt på grund av gasbildning. Använd absolut inte spillolja som är både miljö- och hälsofarligt.

Bevaka elden och räfsa ihop gammalt gräs i anslutning till brasan. Se till att elden inte sprider sig. Ha alltid tillgång till vatten för eventuell släckning.

Släckning och städning

När majbrasan har brunnit ner ska resterna skottas ihop och eventuellt glöd släckas. Området ska vara helt städat inom en vecka.


Senast uppdaterad: 2019-09-23
Sidansvarig: Sofia Nyberg