Information om Djuråsskolans låg och mellanstadium

Delar av Djuråsskolan lokaler för låg- och mellanstadiet har problem med en doft som avges från golvkonstruktionen. Doften är inte hälsovådlig, men kan för vissa personer upplevas som obehaglig. Tekniska kontoret kommer att vidta åtgärder för att ta bort den lukt man känner. Samtidigt har det genomförts en utredning om Djuråsskolans behov av renovering och ombyggnad, som politiken inom snar framtid kommer att kunna ta ställning till.

 

Håkan Elfving, Barn- och utbildningschef

Andreas Håll, Teknisk chef


Senast uppdaterad: 2020-02-17
Sidansvarig: Tomas Hellquist