Gagnef går in i Bibliotekssamverkan Dalarna

Sedan några år tillbaka pågår ett samverkansprojekt mellan Dalarnas femton kommuner. Syftet är att samverka för att ge Dalarnas invånare god tillgång till biblioteksservice av hög kvalitet i hela länet. Detta stärker invånarnas rätt till information, kunskap och kultur så att de får ökade möjligheter att vara delaktiga i det demokratiska samhället.

Visionen är att Dalarnas invånare ska få tillgång till samtliga biblioteks böcker, medier och annat material oavsett var i länet de bor. De kommer att själva kunna gå in på en gemensam bibliotekswebb för att söka, beställa och låna böcker från vilket bibliotek som helst på ett och samma lånekort. De ska uppleva det som ”ett bibliotek”.

Förankring av projektet hos politiker och högre tjänstemän har pågått under 2017–2018 och nästan samtliga kommuner har nu hunnit fatta beslut om att delta i Bibliotekssamverkan i Dalarna. I Gagnef beslutade kommunfullmäktige i december 2018 att anta samverkansavtalet.

Efter ett omfattande förarbete inleddes det praktiska arbetet med upphandlingen under hösten 2018. Två arbetsgrupper arbetar med att ta fram krav inför upphandling av ett gemensamt biblioteksdatasystem och en gemensam webbplats för de femton kommunerna. En grafisk profil för den gemensamma webbplatsen kommer att tas fram tillsammans med en kommunikationsbyrå. Enligt tidplanen för arbetet så kommer det nya biblioteksdatasystemet och den nya webbplatsen att finnas på plats under 2020.

Det finns liknande bibliotekssamarbeten i andra regioner i Sverige. Några av dem har funnits under många år.

https://www.helgebiblioteken.se/web/arena

https://www.gotabiblioteken.se/web/arena

https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena

https://www.minabibliotek.se/

https://www.bibblo.se/


Senast uppdaterad: 2019-09-23
Sidansvarig: Eva Nordström