FOKUS 20-25 Anhörigas behov av stöd

Är du anhörig till en ung vuxen i åldern 20- 25 år som inte försörjer sig själv eller är i utbildning?

Måndagen den 3 september klockan 18:00 - 20:00 bjuder vi in till en informationsträff för anhöriga i Plenisalen, Leksands kommunhus. Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan och Landstinget kommer att informera om vilket stöd samhället kan ge för en ung medborgare att komma igång med sitt eget vuxenliv.

 

UVAS eller NEET

Ett växande samhällsfenomen, vad gäller unga vuxna som inte försörjer sig själva och är beroende av sina föräldrar, finns inte bara här i våra kommuner. Det är ett globalt fenomen, som blir till ett individproblem och det finns i alla socio-ekonomiska grupper. Den svenska benämningen är UVAS, unga vuxna utan arbete eller sysselsättning. Den internationella definitionen är NEETs, not in education, employment or training.

NEETs delas in i fem grupper: Temporärt - när man befinner sig i väntan på sökta jobb eller utbildning. Självvalt - när man är ute och reser i världen, unga med Hälsoproblem och på grund av detta ej tillgängliga för arbetsmarknaden, Unga med funktionsvariationer och Unga utanför systemet – de som har gett upp, benämns också ”hemmasittare”.

Att hamna i en NEET-situation kan drabba vem som helst. Skoltiden kan ha förlöpt enligt planen men sedan händer något som gör att man hamnar hemma. Det går fort att tappa tilltron till sin egen förmåga och därmed bli kvar i det som är tryggt och vant. En ung människa som inte arbetar eller studerar skapa sig också snabbt vanor som gör att de hamnar utanför samhällsgemenskapen.

Ekonomiskt kan det innebära att föräldrarnas ekonomi ansträngs. Situationen innebär att också den unge vuxne utan egen ekonomi att besluta om, hamnar i en beroendeställning och förlorar egenmakt över sitt liv, vilket kan försvåra för den unge att ta sig ur sin NEET-situation.

Som anhörig, är det också lätt att hamna i en SOS- situation när en ung vuxen bor hemma utan egen försörjning och inte studerar. Man känner en sorg för att ens barn inte tar tag i sitt eget liv. Oron över hur det skall bli i framtiden. Skuld och skam för att man upplever att man inte har lyckats i sin uppfostran. Det är ett komplext problem. Välviljan från föräldrar att det skall gå bra för sina barn gör att man succesivt hamnar i en livssituation som är svår att ta sig ur från båda håll. Att se problemet i tid, våga berätta och be om hjälp är en viktig början till förändring. Ju tidigare man kan sätta in insatser desto bättre.

Det finns stöd och hjälp att få! Projektet FOKUS 2025 vänder sig unga vuxna och till anhöriga som behöver förändra sin livssituation.

Du välkommen att kontakta ungdomscoach Ami Look, tel: 0247-80153, 070-373 46 12 eller via mail: anne-marie.look@leksand.se

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-01-13
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer