Digital kompetens för framtiden Gagnef

 

Digital kompetens för framtiden Gagnef
Projektet Digital kompetens för framtiden Gagnef är ett Leaderprojekt som genomförs under en tvåårsperiod med start 1 januari 2020 till 31december 2022. Projektet syftar till att stärka individerna på arbetsmarknadsenheten i den nya digitala tekniken så att de på så sätt ges möjlighet att delta i den digitala utvecklingen och utifrån sina förutsättningar nå egen försörjning.
Målet är att alla deltagare i projektet ska ha fått ökad kompetens inom digital teknik och komma närmare arbetsmarknaden.

Kontakta Teresa Laurila för mer information.
Tel: 0241-153 62
Mail: teresa.laurila@gagnef.se

 

 Digital kompetens för framtiden 


Senast uppdaterad: 2020-05-27
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer