Ny detaljplan i Dala-Floda på samråd

Samtidigt skyddas området nordost om Paviljongvägen från att exploateras genom att naturmarken i anslutning till befintlig bebyggelse och förskola utökas. Synpunkter på förslaget lämnas senast den 8 december. Länk till planförslaget.


Senast uppdaterad: 2019-03-29
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark