Besök på äldreboenden utomhus

Regeringen beslutade den 30 mars att besöksförbud ska råda på alla äldreboenden från och med den 1 april 2020. Beslutet gäller tills regeringen upphäver sitt beslut.

Vi går nu mot varmare tider. Inom vård och omsorg har vi därför skapat möjligheter för besök på våra särskilda boenden utomhus. En förutsättning för att detta ska fungera är att besökare är friska och att social distansering hålls även utomhus.

 

Rutiner för besök utomhus

  • Anhörig ringer till personal och kommer överens om tid för besök och försäkrar sig om att den som vill komma på besök är frisk.
  • Personal hjälper de boende att komma ut på överenskommen tid.
  • Social distansering, vilket innebär att man som besökande inte ska ha närkontakt (som att hålla handen, kramas mm), måste hållas även utomhus, vilket innebär 2 meters avstånd.
  • Personalen hjälper den boende in efter besök.
  • Personal tillhandahåller handsprit vid besök.
  • Besökare spritar händerna före och under besök vid behov exempelvis om man ska ta i rullstol eller rollator.

Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Tomas Hellquist