Algblomningen i Nässjön

Uppdatering om Nässjön från miljö- och byggförvaltningen 2019-09-23

Under sommaren och hösten 2019 har det varit algblomning i Nässjön och kommunen har avrått från bad.

Vi har ingen förklaring till varför Nässjön blev så hårt ansatt av algblomning just i år. Nässjön har inget tydligt inflöde av näringsämnen som kväve och fosfor (vanliga källor är till exempel enskilda avlopp, jordbruk eller djurhållning). Det har dock funnits sådana källor tidigare, och sannolikt ligger en stor mängd fosfor bunden i sjöns bottensediment.

Vi har fått information om att det är syrebrist i sjön vintertid då fiskar kommer till ytan vid borrhål och kippar efter luft. När det är syrebrist vid sjöbottnen frigörs fosfor(internbelastning) och när vattenmassan blandas om vår och höst förs fosforn upp i hela vattenmassan. Detta i kombination med sommarvärme kan orsaka algblomning. När växtplankton/cyanobakterier från algblomningen sjunker till botten och bryts ner, förbrukas syre och situationen kan förvärras. Det blir en ond cirkel.

För att situationen i Nässjön ska bli bättre behöver sjön sannolikt hjälp utifrån. Under sommaren fick miljö- och byggförvaltningen in en mängd tips och idéer från allmänheten. På mötet med Länsstyrelsen 17 september diskuterade vi särskilt luftning/syresättning av vattnet.

Länsstyrelsen kommer under hösten/vintern bidra med undersökningar av fosfor, kväve och syre. Miljö- och byggförvaltningen planerar att ha möten med kommunens tekniska sida och lokala föreningar för att diskutera hur man kan gå vidare med det praktiska arbetet kring olika lösningar. 

Information om algblomning

Algblomningar kan dyka upp i stort sett under hela året, men de potentiellt skadliga blomningarna är vanligast under högsommaren (juli-augusti) och delar av hösten.

Algblomningar kan uppträda i alla sorters vatten. De förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag. Skadliga algblomningar kan förekomma i alla dessa miljöer.

Den synliga delen av algblomningen kan vara mycket kortvarig eller hålla på i flera veckor. Det gäller bl.a. för flera cyanobakterier. Blomningstiden beror bl.a. på väderutveckling och vilken art det rör sig om. Varmt och lugnt sommarväder gynnar blomning av cyanobakterier medan blåsigt väder oftast får blomningarna att brytas upp och försvinna.

Hur länge en blomning håller på beror även på tillgången på näring. Goda näringsförhållanden är en grundförutsättning för blomning. Vädret påverkar också utvecklingen och spelar stor roll för om en blomning kommer att uppstå och/eller avbrytas.

Undvik att bada när vattnet ser "läskigt" ut, dvs. när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret är/har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Husdjur och vilda djur är de grupper som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algbemängt vatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. 

Så här skriver Havs- och vattenmyndigheten

"Undvik dock att bada när vattnet visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. Likaså är det säkrast att undvika att bada en period efter att algblomningen försvunnit om vädret har varit mycket lugnt och vattenutbytet i området är dåligt.

Håll framför allt koll på barn och djur, det är viktigt att de inte får i sig algblommande vatten. Sök hjälp, genom att tex. ringa till 1177 för sjukvårdsrådgivning, om någon visar tydliga sjukdomssymptom efter bad eller annan kontakt med algblommande vatten."

Havs- och vattenmyndighetens webbsida om algblomning

Livsmedelsverket om blågröna alger 

SVA om algtoxinpåverkan på djur

1177 om algförgiftning

 

 


Senast uppdaterad: 2019-09-24
Sidansvarig: Sofia Nyberg