Aktuell information om Coronaviruset

Information om coronaviruset - uppdaterad 2/4

Gagnefs kommun bevakar händelseutvecklingen löpande och följer ansvariga myndigheters rekommendationer. Gagnefs kommun har aktiverat kommunens pandemigrupp som är kopplad till Gagnefs kommuns krisledningsstab. För aktuell övergripande information hänvisar vi till ansvariga myndigheter, länkar finns längre ner på denna sida. 

Information på andra språk/other languages

Här finns länk till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. English: Link to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages. Läs mer här/Read more here

Information till kommunens företag/företagare

För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset inför Gagnefs kommun en rad åtgärder. Läs mer här.

Information till kommunens hyresgäster

Gagnefs kommun som hyresvärd följer våra nationella myndigheters beslut och information för att minska spridningen av Coronavirus Covid-19. Du kan känna dig trygg med att våra medarbetare följer de riktlinjer myndigheterna gått ut med. De är inte på jobbet om de är sjuka. Läs mer här vad som gäller för dig som hyresgäst.

Information till vårdnadshavare

Det är många som frågar hur man ska förhålla sig till symtom och när man ska vara hemma med barn. Här kommer ett förtydligande från Region Dalarna.
Anders Lindblom, smittskyddsläkare, Region Dalarna:
"Det är allmäntillståndet som avgör om barn kan vara i förskola, skola eller fritids. Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid för att vila. Symtomen vid covid-19 är ofta samma som vid en vanlig förkylning och är därför svår att skilja från en vanlig förkylning. Barn som har förkylningssymtom och tecken på luftvägsinfektion, exempelvis torrhosta och andningsbesvär men även halsont eller snuva ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn. Det är också viktigt att sjuka barn inte träffar äldre människor innan de har varit fria från symtom i två dygn."

Aktuell information om kommunens verksamheter

 • Besöksförbud på boenden
  Från och med onsdag 1 april råder besöksförbud på kommunens boenden i enlighet med regeringens beslut 30/3. Förbudet syftar till att minska risken för smittspridning. Enskilda undantag där det finns särskilda omständigheter prövas och beslutas av enhetschef.
 • Turistbyrån i Djurås stängd
  Från och med torsdag 2 april och tills vidare är Turistbyrån i Djurås stängd
 • Uppehåll i daglig verksamhet
  Från och med måndag 30 mars och tills vidare stängs den dagliga verksamheter inom LSS och daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin.
 • Vuxenutbildningen förändras
  Vuxenutbildningen och gymnasieutbildningen i Gagnefs kommun kommer från onsdag 18/3 att bedrivas på distans, ej i grupp i skolans lokaler. Detta i enlighet med regeringens rekommendation idag tisdag 17/3. Kommunen har tagit beslut om att följa denna rekommendation. Beslutet berör ca 80 studerande och gäller följande verksamheter; SFI, Gymnasieskolans IM-program, Särskild utbildning för vuxna, Vård- och omsorg samt Grundläggande- och kommunal vuxenutbildning. Om du behöver mer information om hur verksamheten kommer organiseras, ta kontakt med rektor Johan Rombin 0241-15524.
 • Schoolsoft är informationskanalen 
  Information till föräldrar om läget i skolan kommer alltid via Schoolsoft. Det förekommer ryktesspridning och falska meddelanden via andra sociala kanaler - dessa är inte kommunens officiella kanaler - tillförlitlig information kommer alltid via Schoolsoft.

 

Officiell myndighetsinformation om coronaviruset  

Folkhälsomyndigheten: Frågor och svar om nytt coronavirus covid-19 

Krisinformation.se: Myndigheterna om det nya coronaviruset  

1177 Vårdguiden: Om Coronavirus covid-19 

Official government information on the corona virus 

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak. 

Public health agency of Sweden: Official information on the novel corona virus  

Public health agency of Sweden: FAQ about COVID-19 

Bakgrund 

Ett nytt coronavirus identifierades under januari månad 2020 i staden Wuhan, provinsen Hubei, Kina. Symtomen vid infektion med coronaviruset variera från lindriga besvär i form av feber, hosta och muskelvärk till allvarligare lunginflammation. 

Så hanterar Länsstyrelsen spridningen av coronaviruset  

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är Smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. 

Generella råd för att undvika smitta och smittspridning  

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 


Senast uppdaterad: 2020-04-02
Sidansvarig: Tomas Hellquist