Vaccinera dig, det är det viktigaste du kan göra i sommar!

Smittläget i landet är stabilt och sjunkande vilket även gäller Dalarna men tyvärr har Delta-varianten fått ett visst fäste i några regioner. Rekommendationerna är att fortsätta hålla på de restriktioner som finns samt att vaccinera sig.

Vaccinera dig på rätt tid och plats

Det är viktigt att ta dos 2 efter rekommenderad tid vilket innebär att man ska planera semester och resor så att man är på plats när det är dags att ta dos 2. På 1177 Vårdguiden hittar du faktagranskad och säker information om vaccination mot covid19.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Alla personer i Dalarna som har uppvisat symtom i minst 24 timmar uppmanas att boka tid för provtagning. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer.

 

Minska smittspridningen i din vardag

Du ska:

  • Begränsa nya nära kontakter och endast umgås i en mindre krets
  • Stanna hemma vid symtom på covid-19
  • Hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel
  • Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion
  • Resa på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt
  • Arbeta hemifrån om du kan
  • Bedriva idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta
  • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Kommunens informationssida

På kommunens informationssida Aktuell information om coronaviruset hittar du övergripande myndighetsinformation samt mer specifik information kring kommunens arbete och verksamheter.


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Stefan Eriksson