Samråd för ny väg mellan Borlänge och Djurås etapp 3 genomförs digitalt

Samrådet genomförs istället digitalt. Välkommen med dina synpunkter Samrådstid: 25 mars — 15 april 2020.

 

Plats för handlingar:

• Trafikverkets reception, Röda vägen 1, Borlänge

• Djurås bibliotek Lindberghallen

• Kommunkontoret i Borlänge, receptionen. Röda vägen 50

• Samt på www.trafikverket.se/borlange-djuras

Synpunkter:

Ska ha inkommit senast 15 april Investeringsprojektttrafikverket.se eller i brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 78128 Borlänge eller via E-post Ange diarienummer: TRV 2018/97927

Mer information:

Patrik Svärd, projektledare. tel. 010-1236404 E-post: patricksvard@trafilverket.se

Marcus Lindahl, markförhandlare, tel. 010-123 6319 E-post: Marcus.lindahl@trafikverket.se


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Eric Larsson