Samråd för detaljplan för del av Högsveden 5:13 (boende för personer med demenssjukdom ) i Mockfjärd

Området är avsett för service i den fördjupade översiktsplanen för Mockfjärd (1998).

Samrådet varar under tiden 25 oktober – 15 november 2019.

Välkommen med dina synpunkter!

Du som har synpunkter på samrådsförslaget ska skicka in dessa till:

Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen,

785 80 Gagnef eller till registrator@gagnef.se senast den 15 november 2019.

 

Läs detaljplanen

 


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Eric Larsson