Nya nationella råd betonar eget ansvar

De nya nationella råden betonar att det är var och ens ansvar att skydda sig själv och andra från smittspridning. Med anledning av de nya råden har viss anpassning gjorts i främst Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet avseende sporthall/gymnastiksalar.

Du kan läsa mer på sidan Kultur- och fritid.

 

Läs gärna Dala Vatten- och Avfalls uppmaningar gällande ÅVC.

På sidan Aktuell information om Coronaviruset kan du läsa mer om corona och hur det påverkar kommunens verksamheter.


Senast uppdaterad: 2021-01-20
Sidansvarig: Tomas Hellquist