Höstflod!

Vattnet stiger i älven och nivåerna är som vid en vårflod. Det är strömt och höga nivåer. Om ni har båtar eller bryggor i vattnet bör ni se till förtöjningarna om ni inte redan har gjort det. Nivån väntas öka under det kommande dygnet.

Det förekommer också trädstammar som följer med strömmen. Bad i älven rekommenderas inte.

Det väntas komma mer vatten nu när det regnar och ni som vet att ni kan få problem i t.ex. er källare bör plugga era golvbrunnar. Täcklock finns att hämta vid reningsverken i Björbo och Dala-Floda. Mer information på länken nedan till DVAAB:s hemsida. Sprid gärna till grannar och andra.

Höga flöden i Väster- och Österdalälven, Gagnefs och Vansbro kommuner - Dala Vatten och Avfall AB (dalavattenavfall.se)


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Pär Mårtensson