Nyhet - rapportering av farligt avfall

Nytt register för farligt avfall

Farligt avfall uppkommer i många verksamheter. Det kan till exempel vara rester av oljor, lösningsmedel, färg eller lim.

Det har länge funnits regler om att verksamhetsutövaren ska föra journal om sitt farliga avfall:

  • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
  • Mängden farligt avfall som uppkommer
  • De anläggningar som avfall transporteras till
  • Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Från den 2020-11-01 ska företag och verksamheter även rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets nya avfallsregister. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Rapportera-farligt-avfall/Informationsmaterial/

Kom även ihåg att du som transporterar avfall yrkesmässigt eller som transporterar farligt avfall som uppkommit i egen verksamhet behöver söka tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

Läs mer i Avfall i din verksamhet!


Senast uppdaterad: 2021-01-11
Sidansvarig: Sofia Nyberg