Granskning för upphävande av detaljplan Utby 1:37 m fl, Djurmo

Granskningen varar under tiden 29 juni – 10 augusti 2021. 

Till ärendet


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Eric Larsson