Granskning av detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka)

Ett förslag till detaljplan för del av Djurmo 1:11 (Ytterbacka) finns framtaget för granskning. Planförslaget syftar till att tillskapa nya tomter i Djurmo. Kommunen har för närvarade inga lediga tomter i Djurmo samtidigt som det finns stor efterfrågan på byggbar mark i tätorten. Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekats som ett framtida bebyggelseområde och har för detta ändamål köpts in av kommunen. Granskningen varar under tiden 01 juli – 17 augusti 2020.  Titta på förslaget Samrådshandlingen finns tillgänglig på gagnef.se De finns också att läsa på biblioteket i Djurås Lindberghallen och i kommunhuset i Djurås. Biblioteket i Djurås är öppet måndag och lördag 10:00-13:00, tisdag och torsdag 10:00-19:00 onsdag och fredag 10:00-16:00. Välkommen med dina synpunkter Du som har synpunkter på planförslaget ska lämna dessa skriftligen senast den 17 augusti 2020 till Gagnefs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, 785 80 Gagnef eller registrator@gagnef.se.

 

Läs mer här

 


Senast uppdaterad: 2021-01-11
Sidansvarig: Eric Larsson