Stort behov av gode män och förvaltare

Att vara god man eller förvaltare innebär vanligtvis att
- Hantera den enskildes ekonomi
- Sköta myndighetskontakter och söka om olika insatser från t.ex. Försäkringskassan, Socialtjänsten eller vården
- Bevaka att personen får den vård och den hjälp personen är i behov av

Att vara god man eller förvaltare är ett uppdrag där arvode och kostnadsersättning utbetalas.

Intresseanmälan för god man

Mer information hittar du på www.borlange.se/ois


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Jan-Ola Händemark