Funderar du på solceller till ditt villatak?

Studiecirkeln omfattar tre digitala träffar: 19/5, 26/5 och 2/6 mellan 19:00-20:30 och är kostnadsfri.

Anmälan sker via Studiefrämjandet.

 

"Funderar du på att installera solceller på ditt villatak eller är intresserad av att lära dig mer om vad det innebär så välkommen och anmäl dig. Digitalt såklart! I studiecirkeln kommer vi göra digitala studiebesök hemma hos villaägare med solceller och även få information från en oberoende besiktningsman om vilka de vanligaste felen han hittar, vad ska man kräva av sin installatör och grundläggande konsumenträtt! Studiecirkeln arrangeras av energi- och klimatrådgivare i samarbete med Studiefrämjandet."

 

I studiecirkelns tre träffar ingår:

19/5 Förutsättningar, funktion, kostnader, bidrag och stöd vid solcellsinstallationer

26/5 Digitala studiebesök hemma hos villaägare med solceller

2/6 Information från oberoende besiktningsman om vilka de vanligaste installationsbristerna är, vad man bör kräva av sin installatör och grundläggande konsumenträtt

 

Länk anmälan på Studiefrämjandets webbplats:

 Funderar du på solceller till ditt villatak? (studieframjandet.se)

 

Länk till Dalarnas Energi- och klimatrådgivares Facebooksida:

Funderar du på att... - Dalarnas Energi- & klimatrådgivare | Facebook


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Cecilia Poutamo Schweitzer