Anhörigstödet i Gagnefs kommun informerar

Och vi fortsätter att sända varje torsdag mellan 16 - 17 med olika teman som har fokus på anhöriga som vårdar och stödjer en närstående.

Programmet är planerat att sändas fram till maj månad i första hand. Eftersom sändningstiden kan göra att många inte har möjlighet att lyssna, så kan man nu lyssna på programmen i efterhand på kommunens hemsida https://gagnef.se/anhorigtimmen när tid och lust finns.

Hittills ligger nu 8 program ute att lyssna på, dock utan musikinslag.

Hoppas att du är intresserad att ta del av vårt program!

Anhörigkonsulent Elisabeth och Demenssköterska Liisa


Senast uppdaterad: 2021-10-15
Sidansvarig: Sinikka Brynedal