Upphandlingar i Gagnef kommun

Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas.
Huvuddelen av Gagnefs kommuns upphandlingar sker via Upphandlingscenter som är en gemensam organisation för Ludvika, Falun, Borlänge, Gagnef, Säter och Hedemora.

 

Upphandlingscenter har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlat

Planerade upphandlingar i Gagnef kommun

Aktuella upphandlingar i Gagnef kommun

Följ denna länk för att lämna ett anbud

Upphandlingscenter ansvarar för all upphandling i kommunerna med undantag av direktupphandlingar och nedanstående områden:

  • Byggentreprenader
  • Undervisning och yrkesutbildning
  • Hälsovård och socialtjänster
  • Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell

Upphandlingsdialog Dalarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

Direktupphandling ansvarar respektive kommun för själva.

 


Senast uppdaterad: 2017-12-05
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson
Kontakt

Upphandlingsansvarig
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Upphandlingssamordnare
Erik Mååg
Telefon: 0241-155 43
E-post: erik.maag@gagnef.se

Näringslivsutvecklare
Tomas Kristoffersson
Telefon: 0241-154 89
E-post: tomas.kristoffersson@gagnef,.se