Hygienlokaler

 

Anmälan krävs innan man startar en verksamhet för till exempel:

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet - skärande eller stickande hygienisk behandling, (akupunktur, fotvård, kosmetisk behandling med injektioner, piercing/håltagning & tatuering)
  • solarium,
  • bassängbad som är öppna för allmänheten eller används av många människor

Anmälan kan också krävas när en verksamhet ändras så pass mycket att ändringen kan ha betydelse för människors hälsa, vid tillbyggnad eller uppställning av tillfälliga lokaler i anslutning till en pågående verksamhet. Anmälan enligt miljöbalken ersätter inte bygglov/bygganmälan som också kan krävas när man startar upp eller förändrar en lokal.

Lämna in anmälan i god tid, gärna minst 6 veckor innan planerad start.

Utformning av lokal

För att möjliggöra god hygien och att minska risken för smittspridning ställs det vissa krav på hur en lokal ska utformas och inredas.

Egenkontroll 

För de verksamheter som är anmälningspliktiga ställer miljöbalken krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Du ska ha ett så kallat egenkontrollprogram. Hur omfattande din egenkontroll behöver vara beror på hur stor verksamheten är, vilka risker som finns och så vidare.

 


Senast uppdaterad: 2019-02-20
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Sofia Nyberg
Telefon: 0241-151 96
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Elin Widmark
Telefon: 0241-155 41
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se