Bygglov och anmälan


I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt eller ändra en byggnad eller dess användning. 

När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön, verksamheterna och människorna runt omkring för lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var du får bygga.

Du behöver bygglov om du ska bygga en ny fastighet eller bygga om eller till något på den du redan har. Du behöver ofta också bygglov om du vill ändra användningen av fastigheten och om du vill sätta upp skyltar på marken eller på fastigheten.

Om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till får det inte göras på ett sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får heller inte gå emot de planer som finns för hur området ska utvecklas. Därför behöver du ofta ett bygglov.

För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel göra om du ska installera en kamin eller eldstad eller vill riva en bärande vägg.

Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov. 
 • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad och rökkanal,
 • ventilationssystem samt vatten- och avloppssystem
 • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Ändrad användning

Du behöver bygglov om du ska avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är till exempel:

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang 
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal för verksamhet
 • Från lokal för verksamhet till soprum
 • Från restaurang till kontor
 • Från bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik
 • Från kontor till vandrarhem

Senast uppdaterad: 2018-08-24
Sidansvarig: Sofia Nyberg
Kontakt

Plan- och byggingenjör
Eric Larsson
Telefon: 0241-151 58
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se