Näringslivslänkar

I följande länkar kan du hitta information kring förtagande och näringsliv. Hittar du inte det du söker ta kontakt med näringslivsutvecklare Tomas Kristoffersson, kontaktuppgifter till höger på sidan.

 

Almi Företagspartner Dalarna
Almi främjar utvecklingen av mindre företag. Hit kan du vända dig med en företagsidé och få stöd och hjälp. Almi erbjuder flera olika slags finansieringsformer.

 

Bolagsverket
Registrerar företag och föreningar, företagsinteckningar. Handhar register och statistik om företag och föreningar.

 

Business Sweden / (Exportrådet)
En viktig del av Business Swedens uppdrag är att förenkla för svenska små och medelstora företag att nå ut med sina produkter och tjänster så att de kan växa internationellt.

 

Coompanion Dalarna
Här kan du få hjälp från idé till framgångsrikt företag - med information, rådgivning och utbildning utifrån behov. Experter på ekonomisk förening och kooperativt företagande.

 

 Dalälvarnas Utvecklings område (Leader) 

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Det kan vara både på landsbygden och i staden. I Dalälvarnas Utvecklingsområde har privat, ideell och offentlig sektor gemensamt tagit fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommit överens om vilka insatser som ska prioriteras i programperioden 2014 – 2020. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen.

Enterprise Europe Network
EEN erbjuder konstandsfritt stöd och service till små och medelstora företag. EEN erbjuder: Information och råd om EU-regler och finansiering. Förmedling av internationella affärspartners. Service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten.

 

Falun Borlänge Regionen

Falun Borlänge- regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun.

 

Företagarna Dalarna
Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation.

 

Grenesetjänsten - Företag i Norge
Att etablera företag eller exportera varor till Norge innebär att man måste anpassa sig efter de regler och förordningar som gäller i landet. Här får du mer information om detta.

 

Industrifonden

Tillväxtkapital, kompetens och nätverk.

 

Internationella Företagareföreningen

IFS, Religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att främja företagande bland invandrare i Sverige.

 

Invest Sweden
Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige.

Länsstyrelsen Dalarna
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan människor/kommuner och regering/riskdag och centrala myndigheter.De arbetar med många olika uppgifter, allt från att ge tillstånd och utöva tillsyn till mer övergripande samhällsplanering.

 

Mellansvenska Handelskammaren
Hjälper företag på den internationella marknaden.

Näringsdepartementet
Departementet ansvarar för regeringens näringslivspolitik.

 

Patent- och registreringsverket
Registrerar företag, patent, varumärke, mönsterskydd med mera.

 

Region Dalarna
Samverkar med andra aktörer i Dalarna för att främja näringslivets utveckling och tillväxt.

 

Skatteverket

Myndighet för beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring, registrering av bouppteckningar.

 

Svensk Handel
Arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. Erbjuder förhandlingshjälp, information, medlemsservice, rådgivning och kunskap om branschen.

 

Svensk Näringsliv, Dalarna 

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige.

 

Svenska Uppfinnareföreningen
Främjar uppfinnarens och uppfinnandets villkor i samhället.En allmännyttig och ideell förening som är öppen för alla som är intresserade av uppfinnings- och innovationsfrågor.

 

Stiftelsen Teknikdalen
Initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt. Underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknad som syftar till att generera ökad regional tillväxt och utveckling. Företagsinkubator - finansiering, support och coachning.

 

Tillväxtverket
Tillväxtverkets roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige.

 

Ung företagsamhet
Bedriver undervisning i gymnasieskolan där elever får prova på att driva företag.

 

Verksamt.se

Företagarsajt för dig som är eller vill bli företagare. En webbplats där Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket har samlat praktisk och nyttig information och service.

 

Ägarskiftescentrum

Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? Då ska du kontakta Ägarskiftescentrum! Vi är specialiserade på generationsskifte i familjeföretag och har även erfarenhet av att hjälpa företagare som vill sälja till andra än familjen.


Senast uppdaterad: 2019-02-21
Sidansvarig: Tomas Kristoffersson
Kontakt

Näringslivsutvecklare
Tomas Kristoffersson
Telefon: 0241-154 89
E-post: tomas.kristoffersson@gagnef.se